Gravvik Sjøtransport AS

Gull Shipping AS favikon

Gravvik Sjøtransport AS

Vår nære samarbeidspartner på godstransport på vei er Gravvik Sjøtransport AS.

Transport av fisk og temperaturregulerte varer, to faste avganger Ytre Namdal og Trondheim i uka.

  • Maskinflytting
  • Massetransport

Per Børre: 979 76 080

Jon Inge: 915 16 957